Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Solvärmestödet upphör vid årsskiftet
2011-12-12 10:31

Solvärmestödet upphör den 31 december 2011. För att du ska kunna få stöd måste länsstyrelsen pröva din ansökan innan årets slut.

Stödet infördes den 1 januari 2009 och gäller för dig som investerar i solvärme. Du kan söka stöd för installation av en solvärmeanordning, oavsett var denna placeras. Om du utnyttjar ROT-avdraget för solvärme kan du inte få solvärmestöd. Stödet söks hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar din ansökan om stöd och besvarar frågor om stödet.

Läs mer på www.boverket.se

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons