Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Intelligent golvvärme - som gör det enkelt för dig
2012-03-09 11:36

Intelligent golvvärme - som gör det enkelt för dig

 

Roth har utvecklat ett intelligent system för att reglera golvvärmen. Systemet heter Touchline och passar också för uppgradering av existerande golvvärmeanläggningar. När du installerar Touchline är det möjligt att ändra alla inställningar för aktuellt rum, eller för hela anläggningen, från varje enskild rumstermostat. Användaren kan också välja att reglera anläggningen med en app till iPhone eller med PC via internet.

Systemet är perfekt till lågenergihus där kraven på snabb reglering är extra höga. Snabb reglering minimerar driftskostnaderna och maximerar samtidigt komforten.

 

Två touch, så har du installerat systemet

Med Touchline installerar du enkelt rumstermostaterna i anläggningen. Med endast två touch per termostat är du i princip färdig.

 

Läs mer på www.roth-nordic.se

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons