Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Statligt stöd till solceller
2013-02-06 14:25

 

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.

Under åren 2013-2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet.

Vem kan få stöd?
Stödet ges till alla typer av aktörer, såväl företag som offentliga organisation och privatpersoner. Stöd kan fås för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2016.

Stödets omfattning från och med 1 februari 2013
Stödnivån från och med den 1 februari 2013 är maximalt 35 procent av investeringskostnaden. Taket för stöd per solcellssystem är på 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

För solel/solvärmehybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till högst 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Inkomna ansökningar som ännu inte har fått beslut kommer att hanteras enligt den nya förordningen som gäller från och med 1 februari 2013. Länsstyrelserna kommer att fortsätta att besluta kring ansökningar som ligger på kö när det är klart hur 2013 års medel kommer att fördelas vilket kommer att ske under februari månad.

De projekt som har avslutats senast den 31 januari 2013 får stöd utbetalt enligt de gamla villkoren. De projekt som avslutas efter den 1 februari 2013 får stöd utbetalt enligt de nya, ändrade villkoren.

Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Hur söker man?
Ansökan om stöd ska göras på ansökningsblanketten *klicka här*, som skickas till Länsstyrelsen som fattar beslut om stöd, eller digitalt via Boverket *klicka här*.

Vem ska man fråga?
Länsstyrelsen svarar på frågor om stödet

Energirådgivarna svarar på frågor om teknik och leverantörer

Energimyndigheten svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av medel

Källa till artikel: Energimyndigheten

Foto: Marco Pusterla

Tagg : statligt stöd, solcellsbidrag, solceller
 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons