Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Energieffektiva hus som standard!
2013-05-16 09:50

Alla våra standardvillor tillverkade enligt VästkustVillans leveransbeskrivning V2013 uppfyller Boverkets skärpta krav angående energihushållningen som började gälla den 1 januari 2010.

Dessa regler innebär att energiåtgången för byggnadsuppvärmning och varmvatten ska understiga:

* 55 kWh/m² per år i södra klimatzonen

* 75 kWh/m² per år i mellersta klimatzonen

* 95 kWh/m² per år i norra klimatzonen

Exempel: Energiåtgången för en villa, i södra klimatzonen, på 130 m² får, exklusive hushållsel, maximalt vara 7150 kWh/år (55 kWh x 130 kvm).

 

Energiberäkning och energikostnadskalkyl!

I samband med att ritningarna för ansökan om bygglov är klara tillhandahåller vi på VästkustVillan en energiberäkning som tar hänsyn till husets utformning och det geografiska läget. Av detta görs sen en energikostnadskalkyl som är till stor hjälp vid ditt val av uppvärmningssystem.

 

I standardutförandet har vi valt frånluftsvärmepumpen F750 från Nibe. I och med våra högt ställda krav på klimatskalet* visar det sig att just F750, i de flesta fall, är den pump som ligger bäst till när man gjort eneriberäkning och energikostnadskalkyl på en ny VästkustVilla.

 

*Klimatskalet är husets ytterhölje, det vill säga väggar, golv och tak. I klimatskalet ingår även husets fönster och ytterdörrar. När du ska bygga nytt är det viktigt att du ställer höga krav på utformningen av husets klimatskal. Ett bra klimatskal gör att du kan njuta av en låg driftskostnad och ett gott inneklimat med hög komfort när huset är färdigt.


Fuktskyddad väggkonstruktion!

Vår yttervägg (leveransbeskrivning V2013) har en fuktskyddad konstruktion. Utsidan av regeln har en heltäckande isolering vilket bidrar till att den blir något varmare och därmed sänks den relativa fuktigheten. Den heltäckande isoleringen bidrar också till att köldbryggan bryts.Väggen har ett U-värde på 0,144.

 

Läs mer på vår hemsida www.vastkuststugan.se

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons