Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Nya kompetenskrav för personer som ska upprätta energideklarationer
2013-10-10 10:37

Kravet på ackreditering av dem som upprättar energideklarationer för byggnader avskaffas. Istället införs krav på personcertifiering. De nya reglerna innebär att alla personer som arbetar med energideklarationer ska ha särskild kompetens. Det beslutade regeringen på regeringssammanträdandet i dag 2013-10-10.

 

För att få göra energideklarationer åt byggnadsägare krävs särskild sakkunskap. Hittills har det krävts att företaget eller den person som gör energideklarationen är ackrediterat som kontrollorgan. Detta har inneburit att det ackrediterade kontrollorganet har varit ansvarigt för hela upprättandet av energideklarationen, men det har inte ställts några krav på kompetens för de personer som utför besiktningar i samband med energideklarationen. Nu avskaffas kravet på ackreditering och det införs nya regler om att samtliga personer som arbetar med energideklarationer ska vara certifierade. För att certifieras måste personen uppfylla vissa kunskapskrav, ha en viss grundutbildning och erfarenhet samt bedömas som lämplig. Certifieringen utförs av särskilda certifieringsorgan.

 

De nya reglerna införs för att höja kvaliteten på energideklarationerna och särskilt på de energibesparande rekommendationer som ska lämnas. Det nya systemet kommer även att ge möjligheter för fler små företag att etablera sig på marknaden, eftersom systemet med ackreditering har inneburit fasta kostnader som varit mer belastande för mindre företag.

 

De nya reglerna om personcertifiering träder i kraft den 1 januari 2014. Genom en övergångsbestämmelse införs en omställningsperiod på sex månader så att ett företag eller en person kan upprätta energideklarationer tom juni 2014 med stöd av en tidigare ackreditering.

 




Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons