Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Nyhet! Mataki Solutions Tak
2014-03-06 09:04

Mataki Solution Tak fokuserar på de påfrestningar ett tak utsätts för och där stor vikt ligger på området kring fukt och mögel. Utifrån olika krav och påfrestningar för att välja rätt underlagstäckning för just en specifik takkonstruktion finns ofta olika valmöjligheter. Solution Tak bryter ner valen till konkreta lösningar och presenterar dessa med olika färgkategorier. Grönt är den lösning vi generellt anser är den bästa för den specifika takkonstruktionen och med hänseende på vilket ytskikt som ska läggas. Gult är en lösning som beroende på olika krav är en bra lösning för valt montage.

 

Läs mer om våra produkter på vår hemsida www.mataki.se

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons