Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Nyheter i nya plan- och bygglagen
2011-06-09 09:40

 

När du söker bygglov efter den 2 maj 2011 gäller den nya plan och bygglagen. Det innebär bland annat att du har rätt  att få ett besked på ditt bygglov inom tio veckor. Med den nya lagen blir kontrollsystemet tydligare. Förhoppningen är att detta kan leda till färre byggfel.

Kort om nya plan- och bygglagen

I den nya plan- och bygglagen finns det nyheter som gör det enklare och tydligare för dig som medborgare. När du söker t.ex. bygglov hos din kommun, ska du enligt den nya lagen få besked på din ansökan inom tio veckor. Ansökan ska vara komplett för att tio veckor ska räknas. Kommunen kan förlänga med ytterligare tio veckor. I beskedet om lov står det vem som är kontrollansvarig, om en sådan funktion behövs. Kontrollansvarig föreslås av byggherren. Beslutet om lov ska kunna vinna laga kraft på ett  tydligare sätt, vilket innebär att lovet gäller och det går inte att överklaga.

Tydligare byggprocess

När du bygger innebär det att du är byggherre. Du är alltid byggherre vare sig du själv utför arbetet eller låter någon annan utföra det åt dig. Som byggherre kommer du att eventuellt ha ett tekniskt samråd med kommunen. Innan samrådet upprättar du tillsammans med kontrollansvarig, en kontrollplan. Den kontrollansvarige är också med på samrådet. I kontrollplanen hittar du bland annat vilka kontroller som ska göras och vem som ska göra kontrollen. Den kontrollansvarige ska granska olika delar av det som byggs utifrån kontrollplanen. Den kontrollansvarige ska dokumentera sina besök på byggarbetsplatsen, för att förvissa sig om att bland annat kontrollplanen följs.

Avgifter

I samband med den nya lagen får kommunerna möjlighet att ta ut fler avgifter. Däremot får kommunen inte ta ut högre avgifter än vad den genomsnittliga kostnaden är för kommunen.

Planbesked

Om du vill göra en åtgärd som t.ex. kräver att kommunen tar fram en ny detaljplan eller att befintlig detaljplan ändras eller upphävs, kan du som privatperson få ett planbesked från kommunen. Kommunen ska ge besked inom fyra månader om de tänker inleda en planläggning 
eller inte.

Mer information

Om du vill få mer information om plan- och bygglagen  kan du besöka Boverkets webbplatser www.boverket.se och www.omboende.se. Den 2 maj 2011 publiceras mer nyheter på webbplatserna.

För mer information om vad som gäller i din kommun ska du vända dig till kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande.

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons