Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Färgade handdukstorkar från Pax
2011-06-09 09:42

 

PAX lanserar under våren 2011 färgade handdukstorkar som alternativ till kromade. Flera av PAX handdukstorkar levereras idag med tidsstyrning eller effektreglering och företaget fortsätter att utveckla produkter med fortsatt hög miljö- och energieffektivitet.

Värt att nämna är också att Pax är långt framme i den tekniska och miljöriktiga utvecklingen vad gäller handdukstorkar med energisparfunktioner, där handdukstorkar kan fullgöra sin uppgift – hålla handduken torr – utan att för den skull behöva stå på dygnet runt.

Med egen kärnkompetens tillverkar PAX fläktar, ventiler, handdukstorkar och oljefyllda elradiatorer. Stor kraft läggs på utveckling av moderna, energisnåla och högkvalitativa produkter med fokusering på design i nära kontakt med slutkunden. 

PAX produkter skapar inte bara bättre innemiljö, de skall dessutom belasta miljön så lite som möjligt vid drift, tillverkning och leverans. PAX miljöpolicy är ett löfte till kommande generationer!
Hjärtat i verksamheten finns i den sörmländska orten Hälleforsnäs (mellan Flen och Eskilstuna). Här finns både fabrik och huvudkontor. Företaget sysselsätter idag ett femtiotal personer.

Besök vår hemsida www.pax.se för mer informationPAX är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. 2005 förvärvades PAX av Litorina Kapital www.litorina.se. Företaget omsätter ca 100 Mkr och har en årlig tillväxt på 15-20 % med en god lönsamhet.

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons