Välj språk

Välj Språk i listan för att få hela sidan översatt till ditt språk.

Skatteverket
Läs mer om skatteavdrag för ROT-avdrag på Skatteverkets hemsida.
Rotavdrag för företag och kunder
Förteckning över tjänster
Företagare
Företagare
Konsumentverket KO
Ladda hem standardavtal från konsumentverket.
Hantverkarformuläret 09 Allmäna bestämmelser vid rep & ombyggnad
Entreprenadkontrakt ABS 09 vid ny eller tillbyggnad
Ändringar och tilläggsarbeten ABS 09
Allmänna bestämmelser Entreprenad kontrakt ABS 09


Tranås Energi är "Bra Miljöval"-Märkta
2011-10-06 13:29

 

Tranås Energi´s hemmagjorda el och fjärrvärmen har precis fått den oberoende miljömärkningen ”Bra Miljöval”.

Detta innebär att all den hemmagjorda el och den fjärrvärme vi säljer är märkt med Bra Miljöval. Märkningen i sig talar om att produkterna, enligt Svenska Naturskyddsföreningen, är bra produkter att välja för att det är de som är minst skadliga för miljön. Naturskyddsföreningen kallar den själva för ”Världens tuffaste miljömärkning”.

Naturskyddsföreningen är Sveriges största oberoende natur – och miljöorganisation. Naturskyddsföreningen började miljömärka el 1996 och är idag störst på marknaden. Syftet är att skynda på utvecklingen mot en mer hållbar elproduktion.

 

Kriterier för att bli Bra Miljöval-märkt

Kriterierna är hårda och det görs stickprov för att kontrollera att produkterna uppfyller kraven. En gång om året görs också en stor kontroll av alla de företag som använder märkningen. Allt granskas av auktoriserade revisorer som Naturskyddsföreningen godkänt.

Några av de kriterier som ställs för att bli Bra Miljöval-märkt:

• Att el är baserad på förnybara energikällor som t.ex. vattenkraft och biobränslen.

• Att elproduktionen har låg klimatpåverkan - utsläppen av skadliga växthusgaser är betydligt mindre än från ”vanlig” el.

• Att elproduktionen tar hänsyn till biologisk mångfald.

• Att uttaget av biobränsle inte sker på bekostnad av biologisk mångfald.

• Att biobränslen måste komma från ett hållbart skogsbruk eller FSC-märkt skog.

• Att fossila bränslen i värmeproduktion eller transporter måste vara mindre än 10 %.

 

”Vi är mycket nöjda med utmärkelsen. Det känns bra att en oberoende källa bekräftar att vi arbetar med miljöbra produkter och metoder”, säger Tranås Energi´s VD, Niklas Johansson.


Lördagen den 1 oktober är det Tranås Energi´s 100-årsdag

Det firas med Öppet Hus på flera av våra anläggningar. En punkt på Öppet hus är just Bra Miljöval. VD Niklas Johansson kommer berätta om utmärkelsen och dess innebörd.

Vill du läsa mer om Bra Miljöval så besök Naturskyddsföreningens hemsida www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval

 

Mer om Tranås Energi hittar du på www.tranasenergi.se

 
Senaste offerter

Använd offertsvar!

  • Enkelt och gratis
  • Mycket stort kontaktnät av proffs
  • För privatpersoner, företag eller myndigheter

Givande samarbete

Offertsvar.se samarbetar dels med Bosidan.se, Rotavdrag.se och Hushållstjänster.se, dels med en mängd hantverkare, tjänsteutövare och andra experter. Oavsett vilken tjänst du behöver kan du genom Offertsvar snabbt få kontakt med rätt företag, utan egen kostnad.

 

Annons